ข่าวประชาสัมพันธ์

ITA DAY 2020: Open to Transparency

24 กันยายน 2563 เวลา 09:05

กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลการประเมิน ITA และเวทีสนทนาที่รวบรวม speaker จากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันแบ่งปันไอเดียและส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออุดช่องว่างของการทุจริตประพฤติมิชอบและเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/c/ITAnacc/featured
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ITA DAY 2020: Talks and Result Announcement และการประเมิน ITA ได้ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง Line Official Account พิมพ์ค้นหา Line ID: @itas
#ITADAY2020