รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (2081)

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (779)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1397)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (953)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (871)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (2548)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (13786)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1714)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (3904)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4739)