รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Poster template เชิญชวนบุคลากรตอบ IIT

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:41 น.
ดาวน์โหลด (55851)

Poster template เชิญชวนผู้รับบริการตอบ EIT

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:43 น.
ดาวน์โหลด (54876)

รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เสนอต่อ ครม.

27 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น.
ดาวน์โหลด (71863)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:20 น.
ดาวน์โหลด (202740)

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

29 มกราคม 2564 เวลา 11:35 น.
ดาวน์โหลด (1746)

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:03 น.
ดาวน์โหลด (2056)

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:08 น.
ดาวน์โหลด (1289)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (947)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (1055)

Infographic - ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:06 น.
ดาวน์โหลด (1463)