รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Presentation ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 โดยกรรมการ ปปช.

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22 น.
ดาวน์โหลด (2797)

Press Release งานประกาศผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:30 น.
ดาวน์โหลด (81)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:39 น.
ดาวน์โหลด (8364)

รายชื่อหน่วยงานที่จำนวนบุคลากรภายในยังตอบแบบ IIT ไม่ถึงขั้นต่ำ

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:22 น.
ดาวน์โหลด (1385)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA 2564

22 เมษายน 2564 เวลา 12:15 น.
ดาวน์โหลด (55599)

33 หน่วยงานสุดท้ายที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

31 มีนาคม 2564 เวลา 16:38 น.
ดาวน์โหลด (5287)

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

30 มีนาคม 2564 เวลา 21:14 น.
ดาวน์โหลด (2041)

รายชื่อ 462 หน่วยงานที่ยังนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.
ดาวน์โหลด (2936)

Update! PowerPoint Kickoff ITA 2021

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:58 น.
ดาวน์โหลด (5405)

รวมช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษา ITA 2021

17 มีนาคม 2564 เวลา 23:14 น.
ดาวน์โหลด (3154)