ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 เทศบาลเมืองคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 60.89
122 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 60.80
123 เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 60.77
124 เทศบาลเมืองแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 60.68
125 เทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 60.45
126 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 60.37
127 เทศบาลเมืองเขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 60.07
128 เทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 59.68
129 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 59.21
130 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 58.81
131 เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 58.79
132 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 58.72
133 เทศบาลเมืองดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 58.02
134 เทศบาลเมืองท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 57.79
135 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 56.58
136 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 56.37
137 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 56.00
138 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 55.02
139 เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 53.39
140 เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน นครปฐม 52.96