ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
181 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 85.03
182 เทศบาลตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 85.01
183 เทศบาลตำบลกระหาด จอมพระ สุรินทร์ 84.96
184 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย 84.96
185 เทศบาลตำบลทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน 84.95
186 เทศบาลตำบลสารภี สารภี เชียงใหม่ 84.93
187 เทศบาลตำบลชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 84.91
188 เทศบาลตำบลแต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 84.91
189 เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 84.91
190 เทศบาลตำบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 84.89
191 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 84.88
192 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี 84.83
193 เทศบาลตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 84.83
194 เทศบาลตำบลงิม ปง พะเยา 84.79
195 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 84.79
196 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 84.66
197 เทศบาลตำบลห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 84.64
198 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 84.62
199 เทศบาลตำบลตะกาง เมืองตราด ตราด 84.52
200 เทศบาลตำบลยุโป เมืองยะลา ยะลา 84.51