ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 64.22
22 เทศบาลนครสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 63.17
23 เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 62.23
24 เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 55.48
25 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 50.91