ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 45.89
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 49.23
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 49.36
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 51.61
5 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 53.50
6 เทศบาลตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก 53.60
7 เทศบาลตำบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 55.87
8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 57.77
9 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 57.83
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 57.86
11 เทศบาลตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 58.84
12 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 60.88
13 เทศบาลตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 61.05
14 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 61.59
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 62.05
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 62.28
17 องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 62.56
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 62.61
19 เทศบาลตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 62.98
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 63.07