ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 90.27
102 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 90.35
103 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 90.37
104 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.46
105 เทศบาลตำบลฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.67
106 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เต่างอย สกลนคร 90.69
107 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี พรรณานิคม สกลนคร 90.71
108 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 90.79
109 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.85
110 เทศบาลตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 90.90
111 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 91.19
112 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 91.38
113 เทศบาลตำบลบัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 91.53
114 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 91.53
115 เทศบาลตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 91.98
116 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก สกลนคร 92.39
117 เทศบาลตำบลคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 92.45
118 เทศบาลตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 92.57
119 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร 92.96
120 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 93.33