ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 77.04
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 76.73
23 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 76.40
24 เทศบาลตำบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 75.64
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 75.28
26 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 74.66
27 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 74.64
28 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 73.66
29 เทศบาลตำบลตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 73.49
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 72.89
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 72.61
32 เทศบาลตำบลเขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 71.96
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 69.74
34 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 69.16
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 69.05
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 69.02
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 68.63
38 เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 68.59
39 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 68.58
40 เทศบาลตำบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 68.19