ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 92.74
2 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 89.92
3 องค์การบริหารส่วนตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 87.74
4 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 86.14
5 เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 85.93
6 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 84.86
7 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 84.61
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 83.65
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 82.85
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 82.72
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 82.38
12 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 82.12
13 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 79.39
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 78.96
15 เทศบาลตำบลปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 78.83
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 78.78
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 78.69
18 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 78.66
19 เทศบาลตำบลบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 78.34
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 78.32