ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 94.78
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 91.90
3 เทศบาลตำบลตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 91.70
4 เทศบาลตำบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 90.44
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี 88.31
6 เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 88.12
7 เทศบาลตำบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 87.35
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 86.51
9 เทศบาลตำบลฉมัน มะขาม จันทบุรี 85.85
10 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี 84.83
11 เทศบาลตำบลพลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 83.27
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 83.02
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 82.00
14 เทศบาลตำบลบางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 81.97
15 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 81.67
16 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 81.31
17 องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 80.72
18 เทศบาลตำบลมะขาม มะขาม จันทบุรี 79.47
19 เทศบาลตำบลช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 78.88
20 เทศบาลตำบลวังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 78.67