ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี 42.84
2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี 44.60
3 เทศบาลตำบลนาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 45.29
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 49.06
5 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สัตหีบ ชลบุรี 49.17
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 51.36
7 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สัตหีบ ชลบุรี 51.88
8 เทศบาลตำบลหนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 52.02
9 เทศบาลตำบลโป่ง บางละมุง ชลบุรี 52.30
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี 54.55
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี 55.09
12 เทศบาลตำบลหัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี 55.74
13 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี 56.52
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 58.20
15 เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 58.51
16 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 59.18
17 เทศบาลเมืองแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 60.68
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 61.93
19 เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 62.23
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 62.31