ข่าวประชาสัมพันธ์

ITA DAY 2020

14 กันยายน 2563 เวลา 10:21

ITA Talks and Result Announcement By ONACC

In collaboration with Econ Chula, UNDP, and Hand Social Enterprise

กลับมาอีกครั้งกับเวทีสนทนาและการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีในงาน "ITA DAY 2020 : OPEN TO TRANSPARENCY" เวทีสนทนาที่รวมบุคคลแนวหน้าในด้านการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการสาธารณะรูปแบบใหม่

มารับฟังไอเดียใหม่ๆและรับชมการประกาศผล ITA 2563 ได้ทาง Facebook Live และ YouTube Live : ITAS NACC วันจันทร์ที่ 28 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป