ผลการประเมินรายภาค
# ภาค คะแนนเฉลี่ย
1 2 93.19
2 1 92.63
3 6 92.16
4 9 90.63
5 4 90.43
6 8 90.24
7 5 89.72
8 10 89.35
9 7 88.61
10 3 87.43
แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ