ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!! แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในกลุ่มที่ 9

17 มีนาคม 2564 เวลา 16:53

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ของหน่วยงานกลุ่มที่ 9 จะจัดประชุมชี้แจง ITA ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ให้แก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล 

จังหวัดและ อปท. "เฉพาะในกลุ่มที่ 9" สามารถเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของคณะที่ปรึกษากลุ่มที่ 9 ได้ในวันที่ 18 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าร่วมได้ 2 วิธีการ ดังนี้ 

วิธีที่ 1 คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เพื่อเปิด Zoom Meetings โดยตรง

https://zoom.us/j/94286052482?pwd=VGJIWi9RVCtYY0RBZU9TdU9NK25nZz09

วิธีที่ 2 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://zoom.us/join แล้วกรอกรายละเอียด ดังนี้

Meeting ID: 942 8605 2482

Passcode: ITA09

หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มที่ 9 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ 074-286972, 074-286974,  074-286975

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐกลุ่มอื่นๆ จะมีการแจ้งช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาต่อไป