ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ชั่วโมงสุดท้าย!! เช็ครายชื่อ 33 หน่วยงานยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล IIT/EIT

31 มีนาคม 2564 เวลา 16:55

เหลืออีก 7 ชั่วโมงสุดท้ายในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอให้หน่วยงานทั้ง 33 แห่ง เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลและอนุมัติการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวก่อนเวลาเที่ยงคืนวันนี้ หากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้่าข้อมูล IIT/EIT จะไม่ได้รับการประกาศผล ITA ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะได้รับการเสนอชื่อหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการตามมติ ครม. โดยจะมีการแจ้ง ครม. ทราบและพิจารณาต่อไป

เช็ครายชื่อ 33 หน่วยงานยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1924?fileId=206182