ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

31 มีนาคม 2564 เวลา 08:04

วันนี้! 31 มีนาคม 64 เป็นวันสุดท้ายในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอให้หน่วยงานทั้ง 168 แห่ง เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลและอนุมัติการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวก่อนเวลาเที่ยงคืนวันนี้ 

Click!! ดูรายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล (Update 30 มี.ค. 64 เวลา 20.00 น.)

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1923?fileId=205784