วีดีโอ

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์: โต้กระแสคลื่น Disruption ด้วย Open Government และ Digital Government

20 มีนาคม 2563