รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT

18 มิถุนายน 2565 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (66571)

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

14 มิถุนายน 2565 เวลา 15:39 น.
ดาวน์โหลด (307)

แนวทางการชี้แจงเพิ่มเติม OIT

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:06 น.
ดาวน์โหลด (89632)

Poster template เชิญชวนบุคลากรภายในตอบ IIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:23 น.
ดาวน์โหลด (9768)

Poster template เชิญชวนผู้ติดต่อ/รับบริการตอบ EIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:22 น.
ดาวน์โหลด (9247)

รายชื่อหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล IIT/EIT

28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:59 น.
ดาวน์โหลด (4249)

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่อนุมัติ IIT-EIT [ข้อมูลเมื่อ 16.30 น.]

28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:37 น.
ดาวน์โหลด (1875)

รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2564 (ITA Report 2021)

5 มกราคม 2565 เวลา 08:57 น.
ดาวน์โหลด (64732)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022)

26 ธันวาคม 2564 เวลา 13:09 น.
ดาวน์โหลด (236817)

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

6 มกราคม 2565 เวลา 11:47 น.
ดาวน์โหลด (2414)