รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:47 น.
ดาวน์โหลด (554)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (486)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (588)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1022)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (631)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (556)

ITA ประเมินกันอย่างไร - Infographic

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:10 น.
ดาวน์โหลด (4112)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (1728)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1665)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (13247)