รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:33 น.
ดาวน์โหลด (42203)

ภาพรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:39 น.
ดาวน์โหลด (876)

ภาพข่าวรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (343)

Press Release การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:17 น.
ดาวน์โหลด (449)

Press Release การอภิปรายผลและข้อค้นพบจาก ITA โดย ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:14 น.
ดาวน์โหลด (183)

สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และบทวิเคราะห์เชิงลึก

26 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.
ดาวน์โหลด (2837)

Presentation ข้อค้นพบจากผล ITA 2564 โดยประธานกรรมการปฏิรูปฯ

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:23 น.
ดาวน์โหลด (660)

Presentation ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 โดยกรรมการ ปปช.

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22 น.
ดาวน์โหลด (2307)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:39 น.
ดาวน์โหลด (7948)

รายชื่อหน่วยงานที่จำนวนบุคลากรภายในยังตอบแบบ IIT ไม่ถึงขั้นต่ำ

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:22 น.
ดาวน์โหลด (1247)