รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT

18 มิถุนายน 2565 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (84361)

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA AWARDS 2022

29 สิงหาคม 2565 เวลา 14:19 น.
ดาวน์โหลด (366)

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

14 มิถุนายน 2565 เวลา 15:39 น.
ดาวน์โหลด (771)

แนวทางการชี้แจงเพิ่มเติม OIT

31 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:06 น.
ดาวน์โหลด (96261)

Poster template เชิญชวนบุคลากรภายในตอบ IIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:23 น.
ดาวน์โหลด (10215)

Poster template เชิญชวนผู้ติดต่อ/รับบริการตอบ EIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:22 น.
ดาวน์โหลด (9681)

รายชื่อหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล IIT/EIT

28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:59 น.
ดาวน์โหลด (4487)

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่อนุมัติ IIT-EIT [ข้อมูลเมื่อ 16.30 น.]

28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:37 น.
ดาวน์โหลด (2069)

รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2564 (ITA Report 2021)

5 มกราคม 2565 เวลา 08:57 น.
ดาวน์โหลด (66103)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022)

26 ธันวาคม 2564 เวลา 13:09 น.
ดาวน์โหลด (240133)