รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Poster template เชิญชวนผู้ติดต่อ/รับบริการตอบ EIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:22 น.
ดาวน์โหลด (2533)

Poster template เชิญชวนบุคลากรภายในตอบ IIT

7 มกราคม 2565 เวลา 11:23 น.
ดาวน์โหลด (2634)

รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2564 (ITA Report 2021)

5 มกราคม 2565 เวลา 08:57 น.
ดาวน์โหลด (52930)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Manual 2022)

26 ธันวาคม 2564 เวลา 13:09 น.
ดาวน์โหลด (201972)

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

6 มกราคม 2565 เวลา 11:47 น.
ดาวน์โหลด (1038)

มติ ครม. 4 ม.ค. 65

16 มกราคม 2565 เวลา 21:26 น.
ดาวน์โหลด (136)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ MS word (.docx)

28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:38 น.
ดาวน์โหลด (52796)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:20 น.
ดาวน์โหลด (204902)

OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในเรื่องคุณธรรม

22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28 น.
ดาวน์โหลด (18708)

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:05 น.
ดาวน์โหลด (8898)