รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Poster template เชิญชวนผู้รับบริการตอบ EIT

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:43 น.
ดาวน์โหลด (53709)

รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เสนอต่อ ครม.

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (65900)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (201016)

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1419)

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1910)

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1163)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (737)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (941)

Infographic - ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1377)

Infographic - ITA ประเมินกันอย่างไร

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4546)