รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

6 มกราคม 2565 เวลา 11:47 น.
ดาวน์โหลด (2723)

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy

8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:47 น.
ดาวน์โหลด (1001)

มติ ครม. 4 ม.ค. 65

16 มกราคม 2565 เวลา 21:26 น.
ดาวน์โหลด (931)

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ MS word (.docx)

28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:38 น.
ดาวน์โหลด (62840)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:20 น.
ดาวน์โหลด (207052)

OECD ระบุ ITA เป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูงและแสดงให้เห็นถึงความพยายามในเรื่องคุณธรรม

22 ธันวาคม 2564 เวลา 14:28 น.
ดาวน์โหลด (19560)

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:05 น.
ดาวน์โหลด (20754)

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:33 น.
ดาวน์โหลด (50077)

ภาพรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:39 น.
ดาวน์โหลด (1628)

ภาพข่าวรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (821)