รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA 2564

22 เมษายน 2564 เวลา 12:15 น.
ดาวน์โหลด (55066)

33 หน่วยงานสุดท้ายที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

31 มีนาคม 2564 เวลา 16:38 น.
ดาวน์โหลด (5191)

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

30 มีนาคม 2564 เวลา 21:14 น.
ดาวน์โหลด (1971)

รายชื่อ 462 หน่วยงานที่ยังนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.
ดาวน์โหลด (2854)

Update! PowerPoint Kickoff ITA 2021

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:58 น.
ดาวน์โหลด (4470)

รวมช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษา ITA 2021

17 มีนาคม 2564 เวลา 23:14 น.
ดาวน์โหลด (3023)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA [Banner]

15 มีนาคม 2564 เวลา 11:08 น.
ดาวน์โหลด (537)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA

8 มีนาคม 2564 เวลา 08:21 น.
ดาวน์โหลด (3028)

ประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

8 มีนาคม 2564 เวลา 15:07 น.
ดาวน์โหลด (3247)

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:01 น.
ดาวน์โหลด (326349)