รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (323731)

Poster template เชิญชวนบุคลากรตอบ IIT

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (55627)

Poster template เชิญชวนผู้รับบริการตอบ EIT

15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:43 น.
ดาวน์โหลด (54650)

รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เสนอต่อ ครม.

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (67206)

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (202068)

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1539)

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1978)

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

1 มกราคม 0544 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (1236)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (790)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (979)