รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:33 น.
ดาวน์โหลด (48856)

ภาพรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:39 น.
ดาวน์โหลด (1454)

ภาพข่าวรางวัล ITA Awards 2021

6 กันยายน 2564 เวลา 09:40 น.
ดาวน์โหลด (723)

Press Release การอภิปรายผลและข้อค้นพบจาก ITA โดย ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:14 น.
ดาวน์โหลด (542)

Press Release การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:17 น.
ดาวน์โหลด (766)

สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และบทวิเคราะห์เชิงลึก

26 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.
ดาวน์โหลด (3690)

Presentation ข้อค้นพบจากผล ITA 2564 โดยประธานกรรมการปฏิรูปฯ

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:23 น.
ดาวน์โหลด (895)

Presentation ประกาศผลการประเมิน ITA 2564 โดยกรรมการ ปปช.

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:22 น.
ดาวน์โหลด (2704)

Press Release งานประกาศผลการประเมิน ITA 2564 (ITA DAY 2021)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 12:30 น.
ดาวน์โหลด (16)

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:39 น.
ดาวน์โหลด (8282)