รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

รายชื่อ 168 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่ครบขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล

30 มีนาคม 2564 เวลา 21:14 น.
ดาวน์โหลด (2084)

รายชื่อ 462 หน่วยงานที่ยังนำเข้าข้อมูล IIT/EIT ไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

30 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.
ดาวน์โหลด (2974)

Update! PowerPoint Kickoff ITA 2021

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:58 น.
ดาวน์โหลด (6179)

รวมช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษา ITA 2021

17 มีนาคม 2564 เวลา 23:14 น.
ดาวน์โหลด (3208)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA [Banner]

15 มีนาคม 2564 เวลา 11:08 น.
ดาวน์โหลด (784)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA

8 มีนาคม 2564 เวลา 08:21 น.
ดาวน์โหลด (3265)

ประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

8 มีนาคม 2564 เวลา 15:07 น.
ดาวน์โหลด (3447)

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:01 น.
ดาวน์โหลด (328172)

รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เสนอต่อ ครม.

27 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น.
ดาวน์โหลด (74143)

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

29 มกราคม 2564 เวลา 11:35 น.
ดาวน์โหลด (2078)