รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA [Banner]

15 มีนาคม 2564 เวลา 11:08 น.
ดาวน์โหลด (676)

พัฒนาองค์กรอย่างไรผ่านเครื่องมือ ITA

8 มีนาคม 2564 เวลา 08:21 น.
ดาวน์โหลด (3184)

ประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [EIT]

8 มีนาคม 2564 เวลา 15:07 น.
ดาวน์โหลด (3402)

คู่มือการประเมิน ITA 2021 (Official)

24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:01 น.
ดาวน์โหลด (327782)

รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เสนอต่อ ครม.

27 มกราคม 2564 เวลา 11:00 น.
ดาวน์โหลด (73379)

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

29 มกราคม 2564 เวลา 11:35 น.
ดาวน์โหลด (1989)

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:03 น.
ดาวน์โหลด (2165)

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:08 น.
ดาวน์โหลด (1380)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (1063)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (1160)