รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

Infographic - ITA ประเมินกันอย่างไร

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:10 น.
ดาวน์โหลด (4696)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (2233)

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:47 น.
ดาวน์โหลด (919)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

8 ตุลาคม 2563 เวลา 17:56 น.
ดาวน์โหลด (1629)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:43 น.
ดาวน์โหลด (1161)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:45 น.
ดาวน์โหลด (1060)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

7 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50 น.
ดาวน์โหลด (3267)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:51 น.
ดาวน์โหลด (14216)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:05 น.
ดาวน์โหลด (1761)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 มีนาคม 2563 เวลา 13:41 น.
ดาวน์โหลด (4087)