รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ITA คืออะไร? ทำไมต้องทำ? ทำแล้วได้อะไร?

29 มกราคม 2564 เวลา 11:35 น.
ดาวน์โหลด (2152)

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประเมิน ITA

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:03 น.
ดาวน์โหลด (2237)

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:08 น.
ดาวน์โหลด (1436)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (1174)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (1232)

Infographic - ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:06 น.
ดาวน์โหลด (1654)

Infographic - ITA ประเมินกันอย่างไร

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:10 น.
ดาวน์โหลด (5004)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (2695)

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:47 น.
ดาวน์โหลด (1111)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

8 ตุลาคม 2563 เวลา 17:56 น.
ดาวน์โหลด (1991)