รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ข้อควรระวังในการนำเข้าข้อมูล EIT

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:08 น.
ดาวน์โหลด (1394)

ข่าวการมอบรางวัล ITA Awards 2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:20 น.
ดาวน์โหลด (1088)

Infographic - Thailand's Integrity and Transparency 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:59 น.
ดาวน์โหลด (1176)

Infographic - ITAS ศูนย์กลางการประเมิน ITA

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:06 น.
ดาวน์โหลด (1588)

Infographic - ITA ประเมินกันอย่างไร

15 กรกฎาคม 2563 เวลา 06:10 น.
ดาวน์โหลด (4918)

How to ทำ IIT - EIT

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 03:28 น.
ดาวน์โหลด (2580)

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:47 น.
ดาวน์โหลด (1048)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

8 ตุลาคม 2563 เวลา 17:56 น.
ดาวน์โหลด (1898)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:43 น.
ดาวน์โหลด (1243)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:45 น.
ดาวน์โหลด (1185)