รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4867)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:48 น.
ดาวน์โหลด (12744)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:36 น.
ดาวน์โหลด (11079)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:05 น.
ดาวน์โหลด (3567)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:49 น.
ดาวน์โหลด (2340)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4213)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ EIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:21 น.
ดาวน์โหลด (2876)

Powerpoint ความเป็นมาและความสำคัญของ ITA

20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:38 น.
ดาวน์โหลด (900)

ประกาศรายชื่อและลำดับการลงทะเบียนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

3 มีนาคม 2563 เวลา 10:39 น.
ดาวน์โหลด (512)

รายชื่อแนบ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รวมทุกหน่วยงาน

1 มกราคม 2563 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (361)