รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

คุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดไทย

18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:47 น.
ดาวน์โหลด (961)

สรุปและวิเคราะห์ผล ITA 2563

8 ตุลาคม 2563 เวลา 17:56 น.
ดาวน์โหลด (1729)

สรุปผล ITA 2563 ประเภทจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:43 น.
ดาวน์โหลด (1192)

สรุปผล ITA 2563 ทุกประเภทหน่วยงาน

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:45 น.
ดาวน์โหลด (1099)

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

7 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50 น.
ดาวน์โหลด (3499)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:51 น.
ดาวน์โหลด (14332)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:05 น.
ดาวน์โหลด (1786)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 มีนาคม 2563 เวลา 13:41 น.
ดาวน์โหลด (4147)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4900)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:48 น.
ดาวน์โหลด (12789)