รายการเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด

กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA โดย นยปส รุ่น 11

7 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50 น.
ดาวน์โหลด (3587)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:51 น.
ดาวน์โหลด (14458)

ติดต่อคณะที่ปรึกษาและกลุ่มการประเมิน ITA 2020 - Infographic

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:05 น.
ดาวน์โหลด (1841)

คู่มือแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 มีนาคม 2563 เวลา 13:41 น.
ดาวน์โหลด (4221)

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

15 เมษายน 2563 เวลา 16:18 น.
ดาวน์โหลด (4933)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.pdf)

1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:48 น.
ดาวน์โหลด (12846)

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563 (.docx)

26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:36 น.
ดาวน์โหลด (14885)

Powerpoint เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:05 น.
ดาวน์โหลด (3651)

Thailand’s Integrity and Transparency Assessment 2020

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:49 น.
ดาวน์โหลด (2445)

Template สำหรับประชาสัมพันธ์ QR code การตอบแบบ IIT

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.
ดาวน์โหลด (4283)