รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:56 น.

Line Official : ITAS

20 เมษายน 2562 เวลา 09:44 น.

การเก็บข้อมูล IIT

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:41 น.

การเก็บข้อมูล EIT

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:42 น.

การดำเนินการในเดือนเมษายน

4 เมษายน 2562 เวลา 16:05 น.

การดำเนินการในเดือนเมษายน 2

4 เมษายน 2562 เวลา 17:17 น.