รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

KICKOFF ITA 2022 - การประชุมชี้แจง ITA 2565

27 ธันวาคม 2564 เวลา 01:04 น.

ประกาศผลการประเมิน ITA 2564

28 สิงหาคม 2564 เวลา 10:29 น.

🔴 เริ่มแล้ว!! Live ITA DAY 2021

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:32 น.

🔴 Live ITA DAY 2021

19 สิงหาคม 2564 เวลา 23:22 น.