รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศผลการประเมิน ITA 2564

28 สิงหาคม 2564 เวลา 10:29 น.

🔴 เริ่มแล้ว!! Live ITA DAY 2021

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:32 น.

🔴 Live ITA DAY 2021

19 สิงหาคม 2564 เวลา 23:22 น.

Prime Minister Urges Officials and the Public to Join ITA to Curb Corruption

18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:40 น.