คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน
- ไม่พบข้อมูล -
{{i+1}} {{rpt[i].scopeDimName}} N/A {{rpt[i].isCompleted == 0 ? 0 : rpt[i].scoreScopeDim|currency}} *
คะแนนสูงสุด

{{Max.isCompleted == 0 ? 0 : Max.Max|currency}}*

N/A

คะแนน
คะแนนต่ำสุด

{{Min.isCompleted == 0 ? 0 : Min.Min|currency}}*

N/A

คะแนน
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

{{feel4|currency}}%
{{feel3|currency}}%
{{feel2|currency}}%
{{feel1|currency}}%