ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในกระทรวง
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง 88.43
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ