ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 92.79
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ