ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลเมืองดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 58.02
22 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 58.72
23 เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 58.79
24 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 58.81
25 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 59.21
26 เทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 59.68
27 เทศบาลเมืองเขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 60.07
28 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 60.37
29 เทศบาลเมืองลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 60.45
30 เทศบาลเมืองแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 60.68
31 เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 60.77
32 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 60.80
33 เทศบาลเมืองคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 60.89
34 เทศบาลเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 61.07
35 เทศบาลเมืองกระนวน กระนวน ขอนแก่น 61.28
36 เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 61.48
37 เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 61.63
38 เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 62.01
39 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 62.24
40 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 62.61