ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 67.80
62 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 68.39
63 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 68.51
64 เทศบาลเมืองเสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 68.84
65 เทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 69.13
66 เทศบาลเมืองลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 69.19
67 เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 69.32
68 เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน นครปฐม 70.12
69 เทศบาลเมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 70.19
70 เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 70.25
71 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี 70.29
72 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 70.36
73 เทศบาลเมืองทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 70.67
74 เทศบาลเมืองตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 70.87
75 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 70.88
76 เทศบาลเมืองแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 71.39
77 เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา 72.27
78 เทศบาลเมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 73.35
79 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 73.51
80 เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 74.07