ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลเมืองวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 74.46
82 เทศบาลเมืองสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 74.51
83 เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 75.47
84 เทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี 75.59
85 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 75.71
86 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 75.72
87 เทศบาลเมืองชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 75.99
88 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 76.09
89 เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 76.55
90 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน 77.06
91 เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก 77.16
92 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 77.18
93 เทศบาลเมืองบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 78.10
94 เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด 78.14
95 เทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 78.15
96 เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 78.21
97 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 78.32
98 เทศบาลเมืองพิชัย เมืองลำปาง ลําปาง 78.64
99 เทศบาลเมืองพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 78.79
100 เทศบาลเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 78.88