ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 81.71
122 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 82.35
123 เทศบาลเมืองปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี 82.35
124 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 82.52
125 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 82.94
126 เทศบาลเมืองบัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 82.98
127 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 83.15
128 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ 83.18
129 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 83.19
130 เทศบาลเมืองตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 83.42
131 เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 83.64
132 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 84.05
133 เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล 84.33
134 เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 84.62
135 เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่ 84.72
136 เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 84.84
137 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 84.87
138 เทศบาลเมืองเลย เมืองเลย เลย 85.04
139 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 85.77
140 เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 85.93