ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 85.99
142 เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 86.27
143 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา 86.54
144 เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 86.79
145 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลําพูน 86.98
146 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 87.31
147 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 88.63
148 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 88.82
149 เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 89.11
150 เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 90.19
151 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 90.31
152 เทศบาลเมืองเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 91.21
153 เทศบาลเมืองพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 97.31