ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลเมืองสตูล เมืองสตูล สตูล 84.33
22 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 84.05
23 เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 83.64
24 เทศบาลเมืองตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 83.42
25 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 83.19
26 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ 83.18
27 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 83.15
28 เทศบาลเมืองบัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 82.98
29 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 82.94
30 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 82.52
31 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 82.35
32 เทศบาลเมืองปรกฟ้า เกาะจันทร์ ชลบุรี 82.35
33 เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 81.71
34 เทศบาลเมืองม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 81.54
35 เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 81.49
36 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 81.47
37 เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 81.33
38 เทศบาลเมืองแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 80.83
39 เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 80.67
40 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 80.09