ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลเมืองตากใบ ตากใบ นราธิวาส 80.04
42 เทศบาลเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 79.94
43 เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง 79.83
44 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 79.80
45 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 79.64
46 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่ 79.57
47 เทศบาลเมืองเมืองพล พล ขอนแก่น 79.48
48 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 79.45
49 เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 79.36
50 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 79.26
51 เทศบาลเมืองกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 79.21
52 เทศบาลเมืองต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 79.06
53 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 79.03
54 เทศบาลเมืองสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 78.88
55 เทศบาลเมืองพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 78.79
56 เทศบาลเมืองพิชัย เมืองลำปาง ลําปาง 78.64
57 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 78.32
58 เทศบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 78.21
59 เทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 78.15
60 เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด 78.14