ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลเมืองบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 78.10
62 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 77.18
63 เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก 77.16
64 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน 77.06
65 เทศบาลเมืองอ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 76.55
66 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 76.09
67 เทศบาลเมืองชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 75.99
68 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 75.72
69 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 75.71
70 เทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี 75.59
71 เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 75.47
72 เทศบาลเมืองสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 74.51
73 เทศบาลเมืองวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 74.46
74 เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 74.07
75 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 73.51
76 เทศบาลเมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 73.35
77 เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา 72.27
78 เทศบาลเมืองแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 71.39
79 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 70.88
80 เทศบาลเมืองตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 70.87