ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลเมืองทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 70.67
82 เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 70.36
83 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี 70.29
84 เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 70.25
85 เทศบาลเมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 70.19
86 เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน นครปฐม 70.12
87 เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 69.32
88 เทศบาลเมืองลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 69.19
89 เทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 69.13
90 เทศบาลเมืองเสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 68.84
91 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 68.51
92 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 68.39
93 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 67.80
94 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 67.36
95 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 67.28
96 เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 67.11
97 เทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 66.34
98 เทศบาลเมืองล้อมแรด เถิน ลําปาง 65.58
99 เทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 65.55
100 เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 65.43