ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 65.39
102 เทศบาลเมืองวังสะพุง วังสะพุง เลย 64.96
103 เทศบาลเมืองระนอง เมืองระนอง ระนอง 64.79
104 เทศบาลเมืองพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 64.75
105 เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 64.59
106 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 64.57
107 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 64.38
108 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 64.35
109 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 64.26
110 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 63.89
111 เทศบาลเมืองปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 62.90
112 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 62.81
113 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 62.80
114 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 62.61
115 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 62.24
116 เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 62.01
117 เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 61.63
118 เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 61.48
119 เทศบาลเมืองกระนวน กระนวน ขอนแก่น 61.28
120 เทศบาลเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 61.07