ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 52.95
142 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 52.64
143 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 51.67
144 เทศบาลเมืองบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 51.61
145 เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 51.39
146 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 49.98
147 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 49.63
148 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 48.78
149 เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 47.53
150 เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี 46.74
151 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 45.64
152 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 45.22
153 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 44.05