ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 74.54
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 74.91
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 75.43
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 75.52
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 76.57
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมืองลำพูน ลําพูน 76.73
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เมืองเลย เลย 76.86
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 77.14
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 77.79
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 77.92
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 78.08
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 79.37
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 79.49
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 79.84
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมืองตราด ตราด 80.14
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 80.18
37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 80.61
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 80.87
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 81.28
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 81.63