ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 83.62
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 83.62
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 83.31
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 83.08
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 83.06
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 83.06
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 82.83
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกาะคา ลําปาง 82.24
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 82.16
30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 82.15
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 81.63
32 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 81.28
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 80.87
34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 80.61
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 80.18
36 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมืองตราด ตราด 80.14
37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 79.84
38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 79.49
39 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 79.37
40 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 78.08