ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 77.92
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 77.79
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 77.14
44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เมืองเลย เลย 76.86
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมืองลำพูน ลําพูน 76.73
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 76.57
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 75.52
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 75.43
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 74.91
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 74.54
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 74.28
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 73.91
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง 73.05
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 72.46
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 70.96
56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 69.30
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 68.38
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 68.26
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 67.48
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 65.24