ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 34.46
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 36.67
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 36.92
4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 37.44
5 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 37.58
6 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 37.98
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี 38.33
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 38.69
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่ 38.96
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 38.96
11 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไห้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 39.06
12 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 39.66
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 40.35
14 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม เสาไห้ สระบุรี 40.48
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 40.59
16 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 40.64
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 40.66
18 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ลืออำนาจ อํานาจเจริญ 40.77
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ไชโย อ่างทอง 40.92
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 41.35