ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
181 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 47.40
182 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 47.42
183 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 47.43
184 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 47.43
185 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เพ็ญ อุดรธานี 47.46
186 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 47.48
187 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ด่านซ้าย เลย 47.49
188 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย 47.50
189 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 47.51
190 องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 47.52
191 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 47.52
192 องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 47.54
193 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 47.55
194 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 47.58
195 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 47.62
196 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย หนองแค สระบุรี 47.69
197 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง 47.76
198 องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น คง นครราชสีมา 47.78
199 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน สามเงา ตาก 47.78
200 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 47.79