ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 41.36
22 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สายบุรี ปัตตานี 41.43
23 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 41.52
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ไทรงาม กําแพงเพชร 41.59
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 41.64
26 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 41.65
27 องค์การบริหารส่วนตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 41.74
28 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41.98
29 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 41.99
30 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 42.03
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 42.06
32 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 42.09
33 องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 42.18
34 องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 42.33
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง สูงเม่น แพร่ 42.34
36 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 42.47
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 42.51
38 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 42.62
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 42.68
40 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 42.70