ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 42.79
42 องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 42.93
43 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 42.97
44 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 42.99
45 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว วังสะพุง เลย 43.16
46 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม สังขะ สุรินทร์ 43.17
47 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 43.20
48 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 43.22
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 43.24
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 43.29
51 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ละงู สตูล 43.37
52 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย 43.38
53 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 43.41
54 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 43.51
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 43.58
56 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 43.61
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อํานาจเจริญ 43.68
58 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 43.69
59 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นาแก นครพนม 43.75
60 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา รามัน ยะลา 43.82