ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 43.85
62 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ละงู สตูล 43.91
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 43.92
64 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 43.96
65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 44.04
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 44.14
67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 44.15
68 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 44.15
69 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 44.16
70 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง ไทรงาม กําแพงเพชร 44.21
71 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 44.26
72 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 44.27
73 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44.28
74 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 44.30
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 44.31
76 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 44.34
77 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 44.41
78 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 44.47
79 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 44.47
80 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 44.48