ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 46.69
142 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 46.69
143 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 46.69
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 46.73
145 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลําภู 46.75
146 องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 46.78
147 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 46.78
148 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46.82
149 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี 46.84
150 องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 46.85
151 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 46.93
152 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 46.95
153 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท 46.96
154 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ 46.98
155 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 47.00
156 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 47.03
157 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 47.05
158 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน เชียงคาน เลย 47.08
159 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 47.09
160 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 47.15