ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
161 องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 47.15
162 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 47.16
163 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 47.17
164 องค์การบริหารส่วนตำบลลางา มายอ ปัตตานี 47.20
165 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา 47.21
166 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 47.24
167 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 47.29
168 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 47.29
169 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 47.30
170 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 47.31
171 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 47.31
172 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน บ้านหมอ สระบุรี 47.33
173 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 47.34
174 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 47.36
175 องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น 47.36
176 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 47.37
177 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 47.37
178 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 47.37
179 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 47.39
180 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 47.39