ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 93.03
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร 92.96
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ สนม สุรินทร์ 92.96
24 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 92.82
25 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 92.80
26 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 92.71
27 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 92.65
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 92.59
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 92.58
30 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 92.54
31 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 92.25
32 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 92.23
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา 92.15
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 92.15
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ท่าลี่ เลย 92.10
36 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 92.07
37 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 92.02
38 องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง สายบุรี ปัตตานี 91.93
39 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 91.91
40 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 91.90