ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 89.67
102 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 89.59
103 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 89.58
104 องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 89.57
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก น้ำปาด อุตรดิตถ์ 89.55
106 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 89.53
107 องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 89.52
108 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน บึงสามัคคี กําแพงเพชร 89.46
109 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 89.45
110 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 89.43
111 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 89.39
112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร 89.37
113 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 89.33
114 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 89.30
115 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 89.24
116 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 89.20
117 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 89.17
118 องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด โนนสูง นครราชสีมา 89.16
119 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เมืองเลย เลย 89.12
120 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 89.10